Margócsy István

Margócsy István: Felnőtt gyermekdalok

Háy János: Kotródom el

"Kotródom el" - írta Háy kötetének címéül, s utolsó verséül: nyilván az élettől való távolodás, a halál közeledésének megérzése okán, mintegy az "Itt benn vagyok a férfikor nyarában" életérzésének posztmodern, átironizált, önsajnálattól és felstilizáltságtól mentes változataként. Különös címadás: a távolodást tenni meg az önfelmutatás gesztusának - vagyis azt mutatni meg a publikumnak, ahogy, mint érzi s mondja a költő, egyre csekélyebb súlya van az épp itt és most zajló jelenlétnek...