Holdak és napok

"A kötet versei nyelvükben, témájukban egyértelmûen ehhez az „itt és most" helyzetekhez kapcsolódnak (Adó, plébek, kuckó..., Forgalom, malacok..., Kis téli vers). Az eseményeket tekintve a törökkorba visszanyúló elbeszélésekben ez az „aktualitás" látszólag eltûnik, ugyanakkor az elbeszélôi értelmezés az eseményeket újfent a mához köti, s mondhatni példázat értékûvé formálja. Az érzékletesség, a kifejezôerô fokozásának igénye - a „kiskorok kishôsei" helyett „nagykorok nagyhôseirôl" szóló, vagy a „kicsiket" „nagyokként" bemutató mese - szabja meg az elôadás módját, hasonlóan a korábbi Háy-kötethez, a Marlon és Marionhoz: „históriánk némely mozzanata a múlt legendás köntösében bukkan elénk, hogy valódi hôsökön, vitézeken és igazi szerelmeken át tanulmányozhassuk az imént a mában szerényen exponált dolgok történetét."
Ivánszky Ágota - Alföld ’96 május