Vasárnapi ebéd címen írt drámát Háy János a Nemzeti pályázatára

Háy János: Vasárnapi ebéd címen írt polgári színjátékot a Nemzeti Színház drámapályázatára, a "Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened ád te néked" parancsolatra.


2009 tavaszáig kellett leadnia művét annak a 10 drámaírónak, akit a Nemzeti Színház a 10 parancsolat egy-egy parancsolatának színpadi feldolgozására felkért. 2009 . május 31-én a Nemzeti Színházban vendégeskedtek az elkészült drámák szerzői, mindösszesen nyolcan. Ott hirdették ki az elkészült művek listáját.